Kontakt
I.H.S. d.o.o.
(Sedež podjetja)
Cesta 4. julija 84 D
SI-8270 Krško
Tel.:  +386 7 49 14 100
Fax:  +386 7 49 14 110
E-mail:info@ihs.systems
I.H.S. GmbH
Carl-Zeiss-Strasse 13
DE-32369 Rahden
Tel.:  +49 5771 6087 187
Fax:  +49 5771 6087 189
E-mail:info@ihs.gmbh
Kontaktni obrazec
 

Servis

GARANCIJSKO VZRDŽEVANJE


Po uspešno opravljenem zagonu, testnem obratovanju in uspešni izvedbi usposabljanja se naprave predajo v uporabo končnemu kupcu.

 

Za normalno veljavnost garancije v času njenega trajanja je potrebno stroje in naprave vzdrževati skladno z zahtevami in priporočili v Navodilih za uporabo in vzdrževanje.

 

V primeru, da kupec ne razpolaga z lastnimi kapacitetami za vzdrževanje, ponujamo kompletno vzdrževanje dobavljene opreme.REDNO VZDRŽEVANJE


Vsaka naprava potrebuje vzdrževanje. Le s pravilnim negovanjem in vzdrževanjem dobavljene opreme vam lahko zagotovimo brezhibno delovanje in dolgo življenjsko dobo strojev in naprav. Tudi po izteku garancijskega roka ponujamo sklenitev vzdrževalne pogodbe za celotno opremo.  SERVIS PO DOGOVORU


Z naročnikom se lahko dogovorimo tudi za posamične servisne posege. Glede na želje naročnika servisa in našo razpoložljivost se skupaj dogovorimo za optimalen termin izvedbe.

 

 

KONTAKT

 

Na razpolago smo vam vsak delovnik od 8. do 16. ure . Napako lahko prijavite s priloženim reklamacijskim obrazcem.

 


Tel.: +386 59 209 692
service@ihs.systems