Novica

Projekti sofinancirani s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Projekti sofinancirani s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

november 28, 2018

SmArtGV –  Razvoj inteligentnega sistema A-Nomad za avtomatsko vodena vozila

V okviru projekta nameravamo razviti inovativno tehnologijo za vodenje transportnih operacij s pomočjo avtomatsko vodenih vozil (Automated guided vehicles – AGV). Cilj projekta je razvoj sistema, ki bo omogočil vozilom bistveno večjo avtonomnost pri opravljanju transportnih operacij od obstoječih tehnologij, hkrati pa proizvajalcem v predelovalnih dejavnostih omogočil bolj učinkovite, fleksibilne in hitre transportne procese.

S spremembami zahtev sodobnega tržnega okolja, starajočo delovno silo na razvitih trgih ter povečevanjem stroškov dela v logističnih operacijah, so danes proizvajalci v modernih predelovalnih industrijah soočeni z izzivom, kako bistveno povečati fleksibilnost in učinkovitost logistike ter prenesti vse večji delež transportnih operacij s človeka na tehnologijo.

Na javnem razpisu za dodeljevanje spodbud  v okviru iniciative EUREKA 2017 (Uradni list RS, št. 32/17) so bila podjetju dodeljena nepovratna sredstva za projekt SmArtGV, v višini 434.646,86€, ki jih podjetje lahko koristi v obdobju 2018-2021.

Več si lahko preberete na spletni povezavi evropske kohezijske politike v Sloveniji  www.eu-skladi.si

 

 

 


Udeležili smo se sejma Anuga FoodTec 2018, ki je potekal od 20.03.2018 do 23.03.2018 v Kölnu, Nemčija.

Glavni namen je bil okrepitev blagovne znamke podjetja ter povečanje prepoznavnosti podjetja, v industriji. Prav tako je bila udeležba na sejmu ključna za izboljšanje konkurenčnega položaja podjetja, saj smo tako okrepili kontakte z že obstoječimi kupci, kateri v prihodnosti prinesejo, še dodatne možnosti za nadaljnje skupno sodelovanje. Pridobili pa smo tudi nekaj novih kontaktov in potencialnih kupcev.

Rezultat omenjene priložnosti se kaže v pridobitvi dodatnih povpraševanj, ki lahko vodijo v nove posle oz. projekte.

Za izvedbo projekta so bila odobrena sredstva v višini 10.007,46 €, v okviru javnega razpisa “Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini – 2018.”

Cilj projekta, je prikaz podjetja v luči poznavalca tehnologije in ključnega dobavitelja rešitev, s področja paletirne, pakirne in transportne tehnike.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več si lahko preberete na spletni povezavi evropske kohezijske politike v Sloveniji  www.eu-skladi.si


Naložbo, v nadgradnjo elektronskega poslovanja s tujimi trgi, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, vključuje predvsem krepitev digitalizacije in sicer prenovo in nadgradnjo spletne strani, za tuje trge ter priprava korporativno – prodajnega videa, za tuje trge.

Z vzpostavitvijo in nadgradnjo spletne strani, za tuje trge, želimo še dodatno okrepiti mednarodni položaj in konkurenčno pozicijo podjetja, tako na spletu, kot na sploh, ter uporabiti internet kot dodaten digitalni kanal, preko katerega sprejemamo oz. dostavljamo informacije našim ciljnim skupinam oz. strankam. V korporativno – prodajnem video podjetja, pa bomo vizualno pobližje predstavili delovanje našega pojdeta.

Posnet je bil z namenom višjega doseganja naših poslovnih ciljev, prav tako pa predstavitve celostnih rešitev na področju transportne, pakirne in paletirne tehnike. Dodatno bo nagovoril ciljne skupine, na tujih trgih in poskrbel za izboljšanje in pospeševanje interakcije s poslovnimi partnerji, v tujini. Nadgradnja in prenova spletne strani, za tuje trge pa bo ključno izboljšala konkurenčnost podjetja v mednarodnem okolju in omogočila vstop in širitev na tuje trge, kot tudi, povečala obseg poslovanja, na že obstoječih tujih trgih.

Za izvedbo projekta so bila odobrena sredstva v višini 16.026,33 €, v okviru javnega razpisa za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017-2018 »E-POSLOVANJE 2017-2018«.

Več si lahko preberete na spletni povezavi evropske kohezijske politike v Sloveniji  www.eu-skladi.si


 

 

Prijava

Naloži CV