Referenčni projekt za avtomatizacijo pakirnega in logističnega dela proizvodnje in predelave poltrdih sirov

Referenčni projekt za avtomatizacijo pakirnega in logističnega dela proizvodnje in predelave poltrdih sirov

16 julija, 2018

»Green-Field« projekt za proizvodnjo in predelavo poltrdih sirov, pri katerem smo za potrebe avtomatizacije pakirnega in logističnega dela proizvodnje nastopili kot proizvajalec, dobavitelj in integrator tako lastne kot tuje opreme.

Celotna linija je razdeljena na posamezne dele, ki vključujejo:

 • Povratek umazanih praznih zabojev za sir
 • Pralnica praznih zabojev za sir in palet, na katere se ti zaboji kasneje zlagajo
 • Začasno skladišče praznih opranih zabojev za sir in praznih opranih palet
 • Zlaganje sirnih štruc (polizdelkov) v oprane zaboje in zabojev na paleto
 • Tehtanje, povezovanje in označevanje naloženih palet pred odpremo
 • Pobiranje sirnih štruc iz zabojev in dovajanje le-teh v rezalnico sira
 • Vlaganja paketov razrezanega sira (končni produkt) v oprane zaboje
 • Izdaja palet s polizdelki in končnimi produkti, sprejem palet s polizdelki po zorjenju
 • Skladiščenje pakirnega materiala
 • Interna zorilnica sira
 • Prevoz vseh vrst palet s pomočjo AGV-jev med paletnimi postajami v posameznimi conah
 • Sistem upravljanja skladišč in pretoka materiala v in med posameznimi conami (WMS)
 • Celoten obrat, ki ga zajema omenjeni projekt, lahko v grobem razdelimo v tri povezane procese:

Pranje umazanih zabojev se prične z vstopom umazanih zabojev iz obrata in povratkom umazanih zabojev iz zunanjih distribucijskih centrov. Zaboji in palete se robotsko razložijo na vstopne linije in posamično operejo v avtomatiziranih pralnicah zabojev in palet. Po pranju se zaboji in palete osušijo in ponovno robotsko zložijo na oprane palete. Depaletiranje umazanih in paletiranje čistih zabojev se izvaja z roboti, ki jih je IHS integriral v avtomatizirane robotske celice. Sklopi opranih zabojev in palet se zatem skladiščijo v začasnem avtomatskem skladišču, kjer čakajo na potrebo v predelovalnem procesu.

Pakiranje štruc sira zajema dovoz praznih opranih zabojev iz začasnega skladišča, ki se izvede s samonavigacijskimi vozički (AGV). Prazne zaboje z večjim robotom najprej razložimo in jih privedemo do mesta pakiranja, kjer manjši robot vstavlja po štiri štruce sira v vsak zaboj. Zaboj se kasneje označi z etiketo in privede nazaj k večjemu robotu, ki znova zloži sedaj polne zaboje na paleto. Kot zadnje se polne palete prepeljejo (AGV) do mesta, kjer se stehtajo, obvežejo in označijo pred odpremo v zunanje skladišče, kjer sir zori glede na recepturo.

Pakiranje gotovih produktov rezanega sira. Zreli sir se na paletah vrne v obrat in se prepelje z AGV do vstopa v rezalnice. Tu ga z robotom razložimo na trak, ki vodi v rezalnico. Prazni umazani zaboji se avtomatsko zložijo nazaj na paleto in se vrnejo z AGV v pralnico. Po razrezu in pakiranju sira v gotove izdelke jih ponovno prevzamemo na naše transportne trakove in jih robotsko zložimo v čiste zaboje, ki so bili prepeljani iz skladišča. Polne zaboje zložimo na palete in jih ponovno prepeljemo do mesta, kjer se stehtajo, obvežejo in označijo pred odpremo v zunanje distribucijske centre.