Varovanje osebnih podatkov

Pravila in pogoji nagradnih iger in natečajev na FB strani in spletni strani podjetja I.H.S. d.o.o.

1. Člen

Organizator Facebook nagradnih iger in natečajev je podjetje I.H.S. d.o.o., Cesta 4. julija 84 D, 8270 Krško (v nadaljevanju: organizator).

Nagradna igra ali natečaj ni sponzorirana, potrjena, administrirana oziroma kakor koli povezana s socialnim omrežjem ali podjetjem Facebook.

V nagradni igri ali natečaju lahko sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije (v nadaljevanju: udeleženci) z izjemo zaposlenih oseb v podjetju, ki so kakor koli neposredno povezani v izbor udeležencev/nagrajencev, člani komisije in tisti, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

Nagradna igra ali natečaj poteka v obdobju, ki je zapisan v objavi na Facebook strani. Pravila nagradne igre določajo postopke in pogoje, pod katerimi udeleženci sodelujejo v nagradni igri.

Žrebanje ali izbor nagrajencev nagradne igre ali natečaja bo potekalo na datum, ki je objavljen v objavi in bo opravljen po izboru komisije, ki je v sestavi treh zaposlenih delavcev v podjetju I.H.S. d.o.o..

2. Člen

Sodelovanje v nagradni igri ali natečaju poteka tako, da registrirani Facebook uporabniki, ki se pridružijo Facebook strani I.H.S. d.o.o. nagradno objavo/natečaj všečkajo in v komentar zapišejo pravilni odgovor na zastavljeno nagradno vprašanje ali objavijo fotografijo v komentar. Šteje se, da se sodelujoči z vpisom pravilnega odgovora v komentar in s sodelovanjem strinjajo z vsemi pogoji te nagradne igre in jih v celoti sprejemajo.

Rezultati nagradne igre ali natečaja oz. nagrajenci bodo znani v nekaj dnevih po končani nagradni igri, datum pa je znan ob objavi nagradne igre. V nagradni igri lahko posamezni Facebook uporabniki sodelujejo kolikor krat želijo, vendar lahko nagrado prejmejo le enkrat.

S sodelovanjem v nagradni igri nagrajenec dovoljuje, da se njegovo ime in priimek ali uporabniško ime Facebook profila objavita na Facebook strani podjetja I.H.S. d.o.o..

3. Člen

Organizator bo nagrajenca o nagradi obvestil z objavo na časovnici Facebook strani, kjer ga bo pozval, da v nabiralnik Facebook strani I.H.S. d.o.o. sporoči svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov). Nagrajenec mora v 7 dneh od objave obvestila posredovati navedene osebne podatke. Nagrajenec bo nagrado prejel po pošti ali pa bo lahko nagrado prevzel tudi na naslovu organizatorja.

Če se nagrajenec ne odzove oz. v 7 dneh ne posreduje zgoraj naštetih osebnih podatkov ali ne prevzame nagrade v dogovorjenem roku ter se nagrada zato vrne na naslov pošiljatelja, se šteje, da se je odpovedal nagradi, s tem pa tudi izgubi pravico do prejema nagrade. Nagrada se v tem primeru ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi navedenih pravil do nagrajenca.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov ter v primeru utemeljenega dvoma o lažnem ali podvojenem Facebook profilu udeleženca si organizator pridržuje pravico, da udeležencu ne podeli nagrade.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani sodelujočih v nagradni igri.

4. Člen

Udeleženec sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost.

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in/ali koriščenja nagrade, s čimer se udeleženci s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem mora izvajalec preko Facebook strani I.H.S. d.o.o. obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo udeležencem.

5. Člen

V primeru, da je nagrajenec oz. udeleženec oseba, ki je mlajša od 18 let, jo mora zastopati oseba starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa. Nagrad ni mogoče prenesti na drugo osebo ali izplačati v gotovini. Nagrade ni mogoče zamenjati.

6. Člen

Žreb nagrajencev organizator opravi tako, da določi člane komisije. Člani so zaposlene osebe v podjetju I.H.S. d.o.o.. Nagrajenca lahko izžrebamo tako, da izberemo številko preko drugega naključnega sistema oštevilčenja. Rezultati so dokončni. Pritožba na rezultat ni mogoča.

7. Člen

Sodelovanje v nagradnih igrah/natečajih se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z ZVOP-1. Pridobljene osebne podatke bo organizator te nagradne igre skrbno varoval in uporabljal v skladu z ZVOP-1 ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bosta posredoval tretjim osebam. Osebnih podatkov izvajalec ne bo posredoval niti socialnemu omrežju Facebook.

Dokumentacija v zvezi z nagrajenci (osebni podatki v Facebook strani in posredovani osebni podatki, izjava o prevzemu nagrade nagrajenca) se bo hranila skladno z ZVOP-1 ter z davčnimi in računovodskimi predpisi.

8. Člen

Udeleženci nagradne igre hkrati s Pravili in pogoji nagradnih iger in natečajev sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagradne igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave oziroma vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih v zvezi z nagradno igro in natečajev bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na Facebook strani I.H.S. d.o.o..

9. Člen

Pravila in pogoji nagradnih iger/natečajev začnejo veljati z dnem začetka, ki je objavljen na Facebook strani podjetja.

Nagrajenec ne nosi nobenih davkov, obveznosti ali pristojbin, ki so neposredno povezane z nagrado.

10. Člen

Pravila in pogoji sodelovanja so objavljeni na naši spletni strani. V primeru spora med organizatorjem in udeležencem nagradnih iger in natečajev je pristojno okrajno sodišče v Krškem.

Krško, 23.7.2021
I.H.S. d.o.o.

 

Splošni pogoji uporabe spletnega mesta ihs.systems

1. Uvod

Spletno mesto je za namen tega obvestila pojem, ki zajema vse spletne strani na naslovu www.ihs.systems

2. Vsebina spletnega mesta

Vse vsebine, ki se nahajajo na spletnem mestu so informativnega značaja in služijo predvsem informiranju. Ihs.systems se obvezuje, da bo storilo vse kar je v njegovi moči, da bodo podatki na ihs.systems spletnem mestu resnični, zanesljivi in kakovostni. S tem pa ne odgovarja za morebitne tipkarske napake in za zamude ter pomanjkljivosti pri vnašanju ažurnih podatkov.

3. Zaščita avtorskih pravic

To spletno mesto je izključna last ihs.systems, zato je prepovedana kakršnakoli zloraba podatkov, slik, besedil in drugih podatkov, ki so del tega spletnega mesta. Prepovedano je kakršnokoli kopiranje, distribucija ali druga uporaba vse zgoraj navedenih podatkov brez predhodne vednosti in dovoljenja ihs.systems.

4. Zaščita zasebnosti

Ob prvem obisku spletnega mesta, se na vaš računalnik shrani “piškotek”, ki ga lahko tudi sami odstranite ali pa z ustreznimi nastavitvami tudi preprečite, da bi se shranil. Piškotki so majhne datoteke, ki skrbijo za boljšo komunikacijo s spletnim mestom in s pomočjo katerih denimo spletno mesto lahko vodi vaše osebne nastavitve. Pomembno je vedeti, da preko teh datotek nikakor ne moremo priti do vaši osebnih podatkov ali podatkov, ki so na vaše računalniku, razen tistih, ki so javno dostopni (tip brskalnika, tip operacijskega sistema, itd.). Podatki, ki jih boste vpisali na spletnem mestu, so nam poslani preko spleta v nezaščiteni elektronski obliki, zato so lahko na razpolago tudi tretjim osebam. Zaradi varovanja vaše identitete in zasebnosti ne vpisujte osebnih podatkov, za katere ne želite, da so razkriti.

5. Zunanje povezave

Del našega spletnega mesta so tudi povezave na spletne strani, ki niso del tega spletnega mesta. Za vsebino na teh straneh ne odgovarjamo.

6. Sprememba pogojev

ihs.systems si pridržuje pravico do spreminjanja splošnih pogojev brez predhodnega opozorila. Spremembe začnejo veljati takoj ko so objavljene. Zaradi teh pravic si ob vsakem obisku našega spletnega mesta pozorno preberite pravila uporabe in pogoje.

7. Pristojno sodišče

Za razlago in vsa pravna vprašanja v zvezi z uporabo materialov, ki so objavljeni na teh spletnih straneh se uporablja izključno slovensko pravo. Za zahtevke in spore v zvezi z uporabo omenjenih materialov je pristojno sodišče v Ljubljani.

8. Zaključek

Z vstopom na spletno stran soglašate, da ste seznanjeni in se strinjate z vsemi zgoraj navedenimi pogoji.

Prijeten ogled vam želimo!

 

Piškotki

Nujno potrebni piškotki

Nekateri piškotki so nujno potrebni za delovanje spletnega mesta. Taki piškotki obiskovalcu omogočajo nemoteno uporabo spletnega mesta. Brez teh piškotkov spletno mesto ne bi delovalo pravilno.

Ime piškotkaČas potekaNamenDomena
__cookiePolicy10 letS pomočjo tega piškotka si zapomnimo vašo izbiro glede nameščanja piškotkov. Podatki zbrani s pomočjo piškotka se ne delijo s tretjimi osebami.ihs.systems