Novica

IHS Smart Project Services – proizvodnja kot pametna digitalna storitev

IHS Smart Project Services – proizvodnja kot pametna digitalna storitev

Projekti sofinancirani s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Naložbo sofinancirata Republika Slovenije in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru odziva Unije na pandemijo Covid – 19.

Obveščamo vas, da je I.H.S. d.o.o. pridobilo sofinanciranje projekta IHS Smart Project Services – proizvodnja kot pametna digitalna storitev za izvedbo digitalne transformacije oz. digitalne prenove razvojnega, proizvodnega in kontrolnega procesa v okviru Javnega razpisa P4D React EU – Spodbude za digitalno transformacijo MSP.

OPIS OPERACIJE: Podjetje I.H.S. d.o.o. bo s to operacijo, svojim visoko zahtevnim mednarodnim kupcem, ponudilo izboljšan nivo storitev izpeljave svojih projektov, skozi celoten življenjski cikel faz izdelave proizvodno transportnih linij zanje. Višji nivo in s tem nadpovprečno izkušnjo kupca v svoji branži, bo IHS dosegel na podlagi:

  1. Napredne vizualne komunikacije kupcu o napredku projekta v realnem času z vsemi potrebnimi informacijami.
  2. Preprečevanja uresničitve tveganj projekta s pomočjo digitalne matrike Change Management Matrix.
  3. Vzpostavitve digitalnih delovnih mest.
  4. Nove digitalne storitve in poslovnega modela “as a service” za digitalno spremljanja delovanja IHS proizvodnih linij pri kupcu, z namenom kontrole pravilnosti delovanja in pametnega ML zaznavanja potreb po korekcijah in vzdrževalnih delih.

Operacija bo s tem zajela vsa področja digitalne transformacije od izkušnje kupca, do novega poslovnega modela in nove napredne storitve, do Industrije 4.0.

Celoten neto znesek sofinanciranja je 100.000 EUR. Vse to bo prispevalo k dvigu dodane vrednosti na zaposlenega za več kot 7%, k boljšim okoljskim parametrom poslovanja in k zagotavljanju COVID-19 protokolov.

Več si lahko preberete na spletni povezavi evropske kohezijske politike v Sloveniji  www.eu-skladi.si

Prijava

Naloži CV