Novica

Pridobitev varilskega standarda ISO 3834-3

Pridobitev varilskega standarda ISO 3834-3

Eden od pristopov za izboljšanje konkurenčnosti, sposobnosti in spodbujanje uvajanju strategij stalnih izboljšav v našem podjetju je tudi uvajanje standarda SIST EN ISO 3834-3, ki smo si ga postavili za cilj v letošnjem letu.

Po temeljiti certifikaciji v mesecu maju, iz strani zunanje neodvisne institucije, lahko s ponosom povemo, da smo ta certifikat 3834-3 v začetku junija tudi pridobili.

Standard za varjenje ISO 3834-3 je zahteven standard na področju ocenjevanja tehnične in kadrovske usposobljenosti pri izvajanju varilskih del. Zahteva se visoko usposobljeno varilno osebje ter varilski koordinator z evropsko diplomo EWE, sodobna varilna oprema ter odobreni varilski postopki. Če izpolnjujemo vse te zahteve standarda je varjenje kovinskih materialov v delavnici še na najvišjem nivoju.

Certifikat za varjenje ISO 3834-3 smo tako uspešno združili s certifikatom kakovosti ISO 9001. Ta vložek v kakovost nam bo prinesel večjo kvaliteto samega varjenja naših konstrukcij, kar tudi pripomore k naši celotni uspešni zgodbi.

IHS team

Prijava

Naloži CV